NABÍDKA KURZŮ A PROGRAMŮ

O roku 2011 přednáším ve vzdělávacích centrech po celé ČR, ale také na UHK, MUNI, UJEP. Pedagogická práce mě velmi baví. Zde nabízím kurzy pro dospělé, ale také zábavně-vzdělávací programy a workshopy pro děti.

Kurzy pro dospělé a zábavně-vzdělávací programy pro děti ( divadelní, herecké, taneční) můžete uspořádat například ve vaší firmě, v kulturním domě, v rodinném centru, v MŠ, v ZŠ, kavárně či restauraci, také např. během víkendového seminářě či soustředění, na kulturní nebo mětské open air akci.

V případě zájmu mi neváhejte napsat.  

Kurzy pro dospělé

Tanečně - pohybový kurz

Kurz nabídne spoustu praktických tanečně pohybových her a cvičení. Zaměříme se na práci s tělem a vyjadřování prožitku prostřednictvím pohybu a tance. Účastník si bude moct vyzkoušet jednoduché taneční kroky, krátké taneční variace, tanečně - pohybové etudy a improvizace s možností využití pantomimy či jiného neverbálního projevu.

Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního a ml.školního věku

Kurz nabídne to, co předchozí kurz, ale je určen především pro pedagogy. Cílem vzdělávacího kurzu je obohatit výuku novými, zajímavými pohybovými a tanečními aktivitami, získat návod, jak je vymýšlet.

Technika řeči a práce s literárním textem

Kurz se zabývá technikou správné řeči, mluvním projevem, prací s hlasem. Nabídne dechová, hlasová a artikulační cvičení, mluvnická cvičení v etudách a modelových situacích. Nabídne také praktické náměty, metody a techniky, jak pracovat s literárním textem. Ukáže jak jej využít, jak s ním tvořivě pracovat, jak ho uchopit a rozebrat.

Motivační hry pro podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti

Kurz nabízí praktické náměty, kreativní nápady a hry, které lze aplikovat v hodinách čtení. Různými postupy aktivní výuky a také sdílením vlastních zkušeností se účastníci seznámí s novými možnostmi, jak ozvláštnit výuku, aby se čtení stalo pro žáky zábavným předmětem, ale i celkově oblíbenou činností. Cílem vzdělávacího programu je rozvíjet a podporovat v dětech zájem o knihy, motivovat je ke čtení, a tím postupně zvyšovat jejich čtenářské dovednosti.

Zábavně - vzdělávací programy pro děti

Vybrat si můžete z Písklecích programů nebo z Divadelních Abeced.

Každý měsíc vznikají nové a originální díly Divadelní Abecedy. Vybírat můžete i zde.

Program pro děti Vám mohu vymyslet po dohodě i na míru. Záleží na tématu, počtu dětí, času a prostoru.